Sotra Bruk AS
Har du spørsmål eller ønsker pristilbud, ta gjerne kontakt!
Arefjordvegen 127, 5350 Brattholmen
Tlf: 56 31 20 40
Fax: 56 31 20 41
sotra.bruk@sotrabruk.no
Her finner du oss: se kart

ÅPNINGSTIDER:
man-fre: (*06.30) 07.30 - 17.00
torsdager: (*06.30) 07.30 - 19.00
lørdager: 09.00 - 14.00
(*BARE kundeføringer)
Takrenner verner verdier!

Takrennenes hovedoppgave er å lede bort regnvann og smeltevann fra selve huset, slik at grunnmur og kjeller beskyttes mot fuktskader og råte. I tillegg har takrennene en estetisk oppgave, da både hengerenner og nedløpsrør i stor grad påvirker husets karakter og utseende. Icopal leverer takrenner i stål og plast i fire ulike farger.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedtrekkene i monteringen:
 
Mål taket og bestem takrennedimensjon og antall nedløp. Velg egnet type takrennekrok. Fest disse med fall mot nedløp og med 60 cm avstand. Høyeste krok skal ligge 2 cm lavere enn takbeleggets forlengelse for å unngå snørasskader. Lag forlengelse av røret inn mot veggen med bend og nedløpsrør. Bruk utkast nederst mot bakken, eller koble direkte ned i egen drensledning.   
 
 

Sotra bruk
-
Svingen
-
5350 Brattholmen
-
Tlf: 56 31 20 40
-
Fax: 56 31 20 40
-
sotra.bruk@sotrabruk.no