Her er du :
Sotra Bruk AS
Har du spørsmål eller ønsker pristilbud, ta gjerne kontakt!
Arefjordvegen 127, 5350 Brattholmen
Tlf: 56 31 20 40
Fax: 56 31 20 41
sotra.bruk@sotrabruk.no
Her finner du oss: se kart

ÅPNINGSTIDER:
man-fre: (*06.30) 07.30 - 17.00
torsdager: (*06.30) 07.30 - 19.00
lørdager: 09.00 - 14.00
(*BARE kundeføringer)
Radonprodukter

Ny byggeforskrift krever sikring mot radon
Radon er en radioaktiv gass som hverken kan sees, luktes eller smakes. Den forekommer overalt i jorden i varierende mengde. Radon er den største årsaken til lungekreft etter røyking*, og dreper like mange i året som trafikken. I tillegg er det økt fokus på sammenhengen mellom radon og sykdommen Multippel Sklerose (MS). Fra 1. juli 2010 gjør den nye byggeforskriften det obligatorisk med radonsperre i alle nye bygninger der mennesker oppholder seg, med mindre utbygger kan bevise at det ikke forekommer radon i området. Radonkonsentransjonen i et hus kan ikke forutsies før bygningen er oppført. Vår anbefaling er derfor å legge radonsperre i alle nye bygg.
 
* Kilde: Statens strålevern
 
Utbredt
Norge er sammen med Sverige og Finland de landene i verden med mest radon i bolighusene, på grunn av bergartene og det kjølige klimaet. Statens Strålevern anslår at 450 000 nordmenn bor i hus med en radonkonsentrasjon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3. Likevel er det gjort lite for å kartlegge og tilgjengeliggjøre informasjon om radonutsatte områder.
 
Ansvar
Radon omfattes av kommunenes helsetjeneste som en del av det miljørettede helsevernet. Kommunehelsetjenesteloven legger et ansvar på kommunale helsemyndigheter til å kartlegge problemomfanget av radon. De har også et ansvar for veiledning om tiltak som kan begrense de helsemessige konsekvensene ved radoneksponering i boliger. I en undersøkelse fra Statens Strålevern går det frem at 90% av kommunene ikke tar hensyn til radonrisikoen i reguleringsplanene.
 
Lav kunnskap
Ni av ti nordmenn vet ikke om huset deres utsettes for radonfare. Bare tre av ti er klar over at radon er en helsefarlig gass. Icopal mener at lave kunnskaper om den livstruende gassen gjør at entreprenører og byggherrer må ta et større ansvar for å sikre norske bygg.
 
Gjør boligen din mer attraktiv i annenhåndsmarkedet
En landsdekkende spørreundersøkelse gjennomført av Norstat viser at 78 prosent av befolkningen betakker seg for å kjøpe boliger der det påvises radongass.
 
Enkelt å sikre boligen
Det er enkelt og relativt rimelig å sikre seg mot radon ved å legge en radonmembran i grunnen under bygget. Dette kan kun gjøres under oppføring av nybygg. Etter at man har flyttet inn, kan gode råd derimot være dyre, og for ekspempel innebære installering av ulike ventilasjonssystemer. Ved spesielt høye konsentrasjoner er det vanlig å kombinere flere ulike tiltak.
 
ICOPAL Radonsperrer
Radonsperrer fra Icopal sikrer en effektiv tetting mot gass og fukt fra grunnen. Icopal har tre forskjellige produkter som er godkjent fra SINTEF Byggforsk: RMB 400, Blackline 1000 og Icopal Base. Vi har også alt av tilbehør og er Norges ledende leverandør av radonprodukter. Sotra Bruk lagerfører radonsperrer og tilbehør fra Icopal

Produkter og tjenester
Sotra Bruk samarbeidet med Radonlab

Radonlab har eget  laboratorium for analyse av sporfilm og andre typer radonmålinger. Vi benytter lukket CR-39 sporfilm og avansert utstyr for analyse. Vi utfører målinger av radonekshalasjon fra prøver og måling av radonkonsentrasjon i vann. Feltmålinger utføres på tomter, i boliger og på arbeidsplasser. 

Sporfilm for langtids radonmåling
 
Anbefalt målemetode for alle som ønsker å utføre radonmåling i sin bolig, hytte eller arbeidsplass. Lukket CR-39 sporfilm til måling av radonkonsentrasjon i inneluft over periode fra 10 dager opp til 1 år . Det anbefales å måle over min. 2 måneder i vinterhalvåret. Vi har eget  laboratorium for analyse av sporfilm. Topp kvalitet til rimelige priser.
 
Elektroniske instrumenter for kontinuerlig radonmåling
 
Instrumenter for logging av måleverdier. Nøkkelen til effektiv bekjempelse av høye radonnivåer er presis måling av radonkonsentrasjon. Våre apparater måler over kort  og lang måleperiode. Vi veileder deg til det måleinstrument som passer til ditt behov.

Radon i bolig
Hva er radon?
Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling. Høye  radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.
Hvorfor finnes radon i hus?
Radongass har liten evne til å binde seg til andre kjemiske stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Konsentrasjon av radongass i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften er ofte lavere enn i grunnen.
 
Bor jeg i et radonhus?
Den eneste måten å finne dette ut på er å måle. Sporfilm er den mest økonomiske måten å måle radonkonsentrasjon på. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to måneder. Resultatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over perioden. Elektroniske måleapparater brukes til å måle radon kontinuerlig over kortere tid.
 
Hvordan påvirker radon min helse?
Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radongass og de datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller.
 
Helserisiko
Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft. Bare røyking representerer en større helserisiko med hensyn til lungekreft. Av ca. 1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge, skyldes mellom 100 og 300 av disse radongass i inneluft. Risikoen øker med radonnivået og oppholdstiden inne. Hvis man f.eks. bor i et hus med en radonkonsentrasjon på 1000 Bq/m³, vil risikoen for lungekreft være den samme som for en gjennomsnittlig røyker. En ny studie som kombinerer resultater av flere tidligere epidemiologiske studier finner signifikant helserisiko helt ned ved radonnivåer på 150 Bq/m³.
 
Tiltaksgrenser
Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m3 dersom man med enkle tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Strålevernet vurderer at bygninger som arbeidsplasser, skoler, barnehager, forretningsbygg og utleieboliger bør pålegges å ha forsvarlige radonnivåer gjennom regelverk. Det er beregnet at opp til 175 000 norske boliger kan ha radonkonsentrasjonersom er høyere enn 200 Bq/m³.

Vi har måleinstrumenta
Vi har utstyr til måling av radon i ditt hus. Vi har utstyr for sal og for utleige.
 

Vi har måleutstyr til måling av Radon i din bustad. Sporfilm Ramon 2.2 RAD 7
 
Sotra bruk
-
Svingen
-
5350 Brattholmen
-
Tlf: 56 31 20 40
-
Fax: 56 31 20 40
-
sotra.bruk@sotrabruk.no